Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Läsnäolo- ja puheoikeus ympäristölautakunnan kokouksessa 16.1.2018

Valmistelija

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön (kunnanvaltuusto 4.9.2017 § 159) 15 luvussa määrätään toimielinten kokousmenettelystä. Mainitun luvun 113 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo-​ ja puheoikeus

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
  • pormestarilla,​ kunnanhallituksen varapuheenjohtajilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksessa,​ ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Toimielin päättää hallintosäännön 113 §:n 2 mom. mukaan muiden henkilöiden läsnäolo-​ ja puheoikeudesta.

Hallintosäännön 113 §:n 4 mom. mukaan toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Tuusulan kunnan uuden sähköisen päätöksentekojärjestelmän (CaseM) käyttöönoton vuoksi uuden ympäristölautakunnan kokoukseen 16.1.2018 on lautakunnan jäsenten lisäksi kutsuttu myös heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Asiakirjahallinnon asiantuntija Tomi Kaarakainen on kokouksessa opastamassa uuden päätöksentekojärjestelmän käyttöönotossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta myöntää läsnäolo-​ ja puheoikeuden lautakunnan 16.1.2018 pidettävään kokoukseen lautakunnan varajäsenille sekä asiakirjahallinnon asiantuntija Tomi Kaarakaiselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.