Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ilmoitusasiat

Perustelut

Vaasan hallinto-​oikeus

  • Vaasan hallinto-​oikeus on 21.12.2017 antamallaan välipäätöksellä päätösnumero 17/0580/3 (diaarinumero 00997/17/5107) kieltänyt Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.6.2017 § 89 täytäntöönpanon. Mahdollisesti jo aloitettu toiminta on heti keskeytettävä. Määräys on voimassa siihen saakka,​ kunnes pääasiaa koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai asiasta toisin määrätään. Asia koskee ympäristölautakunnan Antti Mustosen kuolinpesälle myöntämää maakaato-​paikan ympäristölupaa,​ Nurmijärven Lepsämän kylässä.

 

Etelä-​Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-​Suomen aluehallintovirasto on 11.12.2017 antamallaan päätöksellä nro 244/2017/1 ja 245/2017/1 (diaarinumerot ESAVI/7436/2016 ja ESAVI/4260/2017) jättänyt Delete Finland Oy:n betonimurskeen käyttöä Hyvämäen tiilitehtaan alueen maanrakenteissa ja lampien täyttämisen edellyttämää vesilain mukaista lupaa koskevien hakemusten käsittelyn sikseen,​ koska Uudenmaan ELY-​keskus on edellyttänyt hankkeelta YVA-​menettelyä.

 

  • Etelä-​Suomen aluehallintovirasto on 20.12.2017 antamallaan päätöksellä nro 256/2017/1,​ Dnro ESAVI/7654/2017 myöntänyt Recticel Insultaion Oy:n eristetehtaalle ympäristöluvan Mäntsälän kunnan Kapulin teollisuusalueelle. Päätös sisältää myös luvan toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Helsingin hovi-​oikeus

  • Helsingin hovi-​oikeus on 13.12.2017 antanut tuomion 17/150511 ympäristön turmelemisesta. Asianumero R 16/1268.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.