Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Timo Leino ja Paavo Timonen.

.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Leino ja Jaska Salonen.

 

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Ympäristölautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä seuraavaksi

§ 103, 104, 113, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 ja 117.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.