Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Muut asiat

Perustelut

 Keskusteltiin savuhaittailmoituksista.

Varajäsenen osallistumisesta kokoukseen keskusteltiin. Varajäsen voi halutessaan ilmoittaa kokouksen sihteerille halustaan osallistua kokoukseen ja ympäristölautakunta tekee kokouskohtaisesti päätöksen osallistumisoikeudesta.

Alkuvuodesta 2019 tuodaan lautakuntaan strategian tarkistaminen.