Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Korkein hallinto-oikeus

  • Korkein hallinto-oikeus on 27.5.2019, päätösnumero taltionumero 2502, antanut päätöksen koskien valitusta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 18.5.2018 nro 18/0285/5, joka koski valitusta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöstä 8.3.2016 § 51, roskaantumisasia uhkasakon tuomitseminen, Mäntsälä. Korkein hallinto-oikeuden on alentanut uhkasakon määrää 40 000 euroksi. Muilta osin valitus on hylätty. Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylätty ja lausuminen toimeenpanon keskeyttämistä koskevassa asiassa raukeaa.

Vaasan hallinto-oikeus

Vaasan hallinto-oikeus on 21.5.2019, päätösnumero 19/0174/1, antanut päätöksen koskien valitusta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 19.12.2017 § 152 myöntämästä ympäristöluvasta, Soraliike Erik Winqvist Ky, Tuusula. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.