Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Korkein hallinto-oikeus

  • Korkein hallinto-oikeus on 29.1.2020 antamallaan päätöksellä, taltionumero 369, hylännyt valituslupahakemuksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä 13.9.2019 nro 19/0586/5, Ympäristövalvontapäällikön Nurmijärven moottorikerhon endurorataa koskeva maastoliikennelain mukainen lupa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.1.2020 päätöksellään nro 2/2020 muuttanut Keravan Lämpövoima Oy:n Keravan biovoimalaitoksen ympäristönlupaa. Muutos koskee biovoimalaitoksen pesuprosessin rejektiveden kierrättämistä takaisin tulipesään.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 27.1.2020 päätöksellään nro 6/2020 hyväksynyt Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 3.5. mukaisen selvityksen

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi