Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Luonnonsuojelun edistäminen ympäristökeskuksen toiminta-alueella

TUUDno-2018-501

Valmistelija

  • Mia Honkanen, ympäristösuunnittelija, mia.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi valtion taholta järjestettiin ”Luontolahjani satavuotiaalle”-kampanja, jossa maanomistajia kannustetiin perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualueita. Kampanja oli kertaluontoinen, ja se toteutettiin vuoden 2017 aikana. Kampanja koski sekä yksityisiä maanomistajia, mutta myös yrityksiä, säätiöitä ja kuntia. Kampanjassa suojelu tapahtui ilman korvausta perustamalla luonnonsuojelulain mukainen yksityinen suojelualue (YSA). Kampanjan tavoitteena oli saada jokaiseen Suomen 18 maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia maanomistajan omistukseen jääviä pysyviä suojelualueita. Yksityismaiden suojelussa kampanjalla on ollut 1800 hehtaarin tavoite. Valtio kannusti yksityisiä maanomistajia sitoutumalla itse kampanjaan vastaavalla suojelupanoksella. Julkisyhteisöjen, kuten kuntien tekemät lahjoitukset eivät kuitenkaan lisänneet valtion suojelupanosta kampanjassa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on omalta osaltaan pyrkinyt kannustamaan sopijakuntia arvokkaimpien luontoalueidensa suojeluun. Lisäksi tehtiin useita ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistysten ja kunnanvaltuustojen jäsenten aloitteita kampanjaan osallistumisesta. Keski-Uudenmaan suojelupinta-ala kasvoi kampanjan myötä yhteensä 124,1 hehtaarilla.

Tuusulassa tehtiin suojelupäätös kahdeksan erillisen alueen suojelusta - suojeltujen kohteiden yhteispinta-alaksi muodostui 97,6 hehtaaria. Keravan kaupunki suojeli Haukkavuoren metsän (18,1 ha), joka on Keravan arvokkain luontokohde. Päätöksen myötä Keravalle saatiin perustettua kaupungin ensimmäinen luonnonsuojelualue. Mäntsälässä suojelupäätös tehtiin Kotojärvi-Isosuo -Natura-alueeseen rajautuvasta Järvelän metsästä (5 ha), Nurmijärven kunta suojeli osan Klaukkalan Valkjärven länsipuolelle sijoittuvasta Lallinsuosta (3,4 ha). Järvenpää oli ympäristökeskuksen sopijakunnista ainoa, joka ei perustanut luonnonsuojelualuetta omalle maalleen, mutta antoi kuitenkin oman panoksensa kampanjaan suojelemalla Vanhankylänniemestä kuusi tammea ja yhden männyn luonnonmuistomerkeiksi.

Ympäristökeskus on laatinut koosteraportin toiminta-alueensa luonnonsuojelusta vuonna 2014 (Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014). Raportti on nähtävillä ympäristökeskuksen verkkosivustolla osoitteessa: http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1965. Raportti on tarkoitus päivittää 2018-2019.

Ympäristösuunnittelija Mia Honkanen kertoo luonnonsuojelun edistämisestä ja luonnonsuojelun tilasta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen esittelyn luonnonsuojelun edistämisestä ja luonnonsuojelun tilasta ympäristökeskuksen toiminta-alueella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristösuunnittelija Mia Honkanen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.49.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.