Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

Perustelut

Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Helsingin hallinto-​oikeus

  • Helsingin hallinto-​oikeus on 26.3.2018 antanut päätöksen diaarinumero 18/0158/5 Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan maa-​aineslupapäätöksestä 11.10.2016 § 136 (Kreate Oy,​ Nurmijärvi) tehtyihin valituksiin. Hallinto-​oikeus on päätöksessään jättänyt osan valituksista tutkimatta ja hylännyt vaatimukset valitusten tutkimatta jättämisestä. Muilta osin hallinto-​oikeus on hylännyt valitukset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.