Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Helsingin hallinto-oikeus

  • Helsingin hallinto-oikeus on 31.1.2020 antamallaan päätöksellä 20/0054/1, diaarinumero 02166/19/5212 kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttaa asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.12.2019 antamallaan päätöksellä nro 468/2019 muuttanut  Roal Oy:n Nurmijärvellä sijaitsevan entsyymitehtaan toimintaa koskevan Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 1319, 15.10.2007 sekä Etelä-Suomen aluehalintoviraston myöntämien ympäristölupien Nro 154/2014/1, 29.8.2014 ja Nro 75/2018/1, 15.5.2018 lupamääräykset.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.2.2020 antamallaan päätöksellä Nro 56/2020 jättänyt Keravan biovoimalaitoksen ympäristöluvan muuttamisen sillensä. Hakija peruuttanut hakemuksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.