Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Muut asiat

Perustelut

Opetuspäällikön infot seuraavista asioista:

- kehittämissuunnitelman tilannekatsaus ja aikataulu
- veso-päivä 6.10. Kellokosken koululla
- edu-packsit

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan info:

- organisaatiouudistus

Kasvatus- ja sivistystoimen lautakuntien talousarvioinfo 18.9. klo 17.30 alkaen Valtuustosalissa

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.