Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Urheilu- ja taidepainoitteisen lukion perustaminen Tuusulaan, aloite ja hevospainoitteinen lukio Tuusulaan, aloite

TUUDno-2017-1193

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Valt § 163/9.11.2015        

Jani Peltonen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
 

”Seinät vai sisältö?
 
Tuusulassa on kuntalaisten ja valtuuston sisällä noussut keskustelun aiheeksi lukiolaisten karkaaminen ympäröiviin kuntiin. Huoli on todellinen. Tuusulan lukioikäisistä hakeutuu vuosittain noin 250 henkeä ympäröivien kuntien lukioihin. Onko toisaalle hakeutumisen syy tilojen vaiko sisällön tarjonnassa? Kilpailemmeko monumentista vaiko henkisestä pääomasta? Tuovatko uudet tilat uutta opittavaa, innovaatioita ja vetovoimaa mitä emme ole aiemmin pystyneet tarjoamaan? Uskallan väittää, että opetuksen sisältö on rakennuksen fyysistä tilaa suurempi kilpailuvaltti.
 
Tuusulassa on toimivat taide- ja liikuntafasiliteetit. Eikö näistä löydy vetovoimaa lisääviä elementtejä? Mitä jos uusien seinien sijaan hyödyntäisimme jo olemassa olevaa vetovoimaa ja rakenteellista pääomaa. Kuntamme historia taiteen kulta-ajan keskipisteenä on kansallisesti ja kansainvälisesti tiedossa. Miksi jätämme käyttämättä tämän kiistattoman vetovoiman, joka tuo vuosittain turisteja niin kotimaasta kuin ulkomailta? Miksi jättää kuntamme kulta-aika historiaan, kun voisimme elää kulta-aikaa nyt? Miksi emme kääntäisi muuttovirtaa omaan lukioomme?
 

Uudellamaalla on lukuisia eri lajien SM- ja maajoukkuetason nuoria urheilijoita lukiopaikkaa vailla. Ja taideaineet vetää jonoksi asti halukkaita Helsinkiin. Syy ei voi olla rakennuksissa. Oletteko nähneet Helsingin kuvataidelukion Torkkelinmäellä? Tai Mäkelänrinteen urheilulukion? Miltä kuulostaa lukioikäiselle kulttuuripainotteinen lukio-opetus yhteistyössä Pekka Halosen Akatemian kanssa? Entä urheilulukio? Vai tarjoaako ainoastaan uusi rakennus houkuttelevamman vaihtoehdon?
 
Onko nykyinen lukio väärässä paikassa? Lukio on valtaväylän varrella. Urheilukeskus on kivenheiton päässä. Jo nykyisellään lähes urheiluopiston mitat täyttävästä liikuntapyhätöstä löytyy mm. jalkapalloilijoille kaksi täysmittaista nurmikenttää, tekonurmi sekä kuplahalli. Ringetten, taitoluistelijoiden ja jääkiekkoilijoiden kaksi jäähallia. Sulkapallo- ja tenniskentät. Kansallisen tason yleisurheilukenttä, ampumahiihtostadion, frisbeegoltrata ja 2,5 km päästä se tavallinen täysmittainen golfrata. Pian rakennetaan salibandyhalli. On uimahalli ja järvi purjehdukseen. Parinkymmenen minuutin päässä Talman laskettelukeskus. Yhdelläkään ympäröivistä kunnista ei löydy näin toimivaa ja rikasta urheilulajikirjoa.
 
Tulee kevät ja yhteishaku. Mahdollisuutena on Tuusulan uusi lukiorakennus ja siellä kulttuuri- ja urheilupainotteinen lukio. Mitä luulette, kumpi lukio olisi ykkösenä hakulistojen kärjessä meidän ja ympäryskuntien tulevilla lukiolaisilla? Seinät vai sisältö?”
 
Päätös  Aloite päätetiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 _________
 
Valt § 97/10.10.2016        

Valtuutettu Pasi Huuhtanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoit-
taman aloitteen:
 
”Teen/teemme valtuustoaloitteen hevospainotteisesta lukiosta Tuusulan lukion Jokelan ja/tai Kellokosken toimipisteisiin. Jokelaan on suunnitteilla hevoskylä. Hevospainotteinen lukiolinja mahdollisesti jopa kaksoistutkinto sopisi hyvin suunnitteilla olevan kylän tukitoiminnaksi. Sekä Kellokoskella että Jokelassa on jo nyt runsaasti hevostiloja ja harrastajia. Jatkokoulutusmahdollisuudet löytyvät hyvien kulkuyhteyksien kautta ammatilliselta puolelta Ypajältä ja Lahdesta ja korkeakoulupuolella Helsingistä. Synergiaedut ovat siis ilmeiset.”
 
 Päätös  Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
 
 _________
 
Khall § 421/14.11.2016   

Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteisiin Hevospainotteinen lukio ja Urheilu- ja taidepainotteinen lukio:
 
Tuusulan lukiolla on kolme toimipistettä: Hyrylä, Jokela ja Kellokoski.Jokaisella näistä on vahvuutensa ja ympärillä on laaja kirjo eri alueiden toimijoita.

Tavoitteenamme on rakentaa Tuusulan lukiosta hyvä ja joustava opiskelupaikka harrastavalle nuorelle. Tämä tarkoittaa toimintakulttuurin joustavuutta, tilojen kehittämistä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyön tiivistämistä.  Esimerkiksi Hyrylässä urheilupaikkojen läheisyyttä hyödynnetään jo nyt urheiluvalmennuksessa (valmennus toimii kaikilla vuosikursseilla) ja muussa liikunnanopetuksessa sekä alkaneena lukuvuonna myös koulukeskuksen
Liikkuva koulu-hankkeessa. Myös Jokelassa ja Kellokoskella on mahdollista hyödyntää koulun läheisyydessä olevia tiloja ja toimintoja mm. ratsastuksen tai muiden harrastusten osalta. Kulttuurin ja taiteen eri toimijoiden kanssa onjo nyt runsaasti yhteistyötä. Keväinen Platonin Akatemia-tapahtuma on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka yhteistyö rikastuttaa niin koulun kuin ympäröivän yhteisön toimintaa. Uutta lukiorakennusta, Moniota, on suunniteltu yhdessä näiden toimijoiden kanssa.

Teemoihin tai oppiaineisiin liittyvät painotukset eivät välttämättä ole ainut tapa nostaa lukion houkuttelevuutta, vaikka niitäkään lukion kehittämisessä ei missään tapauksessa ole suljettu pois. Johdonmukainen lukion kehittäminen laadukkaaksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi aktiivisen, eri asioita harrastavan nuoren opiskelupaikaksi, on houkuttelevuuden kannalta oleellisempaa. Tällöin emme leimaamalla lukio tietyn painotuksen mukaiseksi pelota pois esimerkiksi luonnontieteistä kiinnostuneiden joukkoa.

Olemme siis viime vuosina lähestyneet aloitteissa kuvattua visiota Tuusulan lukiosta, jossa hyödynnetään mahdollisimman hyvin ympäristön tarjoamat mahdollisuudet niin fasiliteettien kuin yhteistyökumppanien osalta. Tämä on huomioitu myös Monion suunnittelussa. Uusi lukiorakennus omalta osaltaan olisi mahdollistamassa tämän kehityksen jatkumisen myös tulevaisuudessa tarjoamalla tiloja paitsi lukiolla, myös monille yhteistyökumppaneille. Lisäksi se mahdollistaisi lukion opiskelijamäärän kasvun (viime keväänä rannalle jäi hakijoista lähes 10%). Samoin modernit opiskeluympäristöt mahdollistaisivat uudenlaista toimintakulttuuria ja opetusta.”
 
Lisätiedot: Markus Torvinen, p. 040 314 3410
 
Ehdotus
  Kj   Kunnanhallitus päättää
 
–   hyväksyä kasvatus- ja sivistystoimen vastauksen em. aloitteisiin
 
–  ehdottaa valtuustolle, että
 
VALTUUSTO päättää
 
–   katsoa valtuutettu Jani Peltosen 9.11.2015 § 163 ja valtuutettu
Pasi Huuhtasen 10.10.2016 § 97 tekemän aloitteen tulleen käsi-
tellyksi.         
 
--- 
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen Liisa Sorrin
kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
 
Päätös  Kunnanhallitus päätti
 
–      palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi
 
 __________ 

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 28.11.2017

Tuusulan lukion kehittäminen aktiivisesti harrastavan nuoren opiskelupaikaksi on edennyt Monion suunnittelun ja toiminnan kehittämisen myötä.

Monion suunnittelussa on otettu huomioon se, että mahdollisimman moni toimija voi toteuttaa nuorille suunnattua harrastustoimintaa rakennettavissa tiloissa. Myös yhteydet Hyrylän urheilupaikkoihin on otettu huomioon suunnittelussa. Monion sijainti ja tilat antavat erittäin hyvät mahdollisuudet rakentaa nuorten opiskelua ja harrastustoimintaa tukeva toimintakulttuuri uuteen rakennukseen. Samalla urheilukeskuksen nykyisiä tiloja ja alueita kehitetään entistä tehokkaammin myös lukio-opetuksen käyttöön. Hyrylän vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia parannetaan tulevina vuosina paremmin vastaamaan mm. alueellisen nuorisotyön tarpeita.

Monion rakentuminen vahvistaa koko Tuusulan lukion toimintaa ja kilpailukykyä ottaa opiskelijoita vastaan. Opiskelijamäärän kasvun vaikutukset näkyvät myös Tuusulan lukion muiden toimipisteiden, Jokelan ja Kellokosken, toimipisteissä resurssien joustavan käytön kautta. Oppimisympäristöjen digitalisoinnin ja toimintakulttuurin kehittämisen kautta tuetaan myös Tuusulan lukion kaikkien toimipisteiden kurssitarjonnan monipuolistumista ja opiskelijan mahdollisuuksia suorittaa opintoja koko lukiossa. Moniosta saatavat kokemukset hyödynnetään, kun Jokelan ja Kellokosken koulukeskuksen oppimisympäristöjä kehitetään palveluverkon uudistamisen myötä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä perustelutekstin mukaisen vastauksen valtuutettujen Jani Peltonen 9.11.2015 § 163 ja Pasi Huuhtasen 10.10.2016 § 97 tekemiin aloitteiseen
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettujen Jani Peltonen 9.11.2015 § 163 ja Pasi Huuhtasen 10.10.2016 § 97 tekemien aloitteiden tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.