Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Rakennusjärjestysehdotus, lausunto

TUUDno-2017-642

Valmistelija

  • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan rakennusjärjestyksen uudistustyö on edennyt ehdotusvaiheeseen. Rakennusjärjestysehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n mukaisesti nähtävillä 23.10.–24.11. 2017 välisenä aikana. Kasvatus- ja sivistyslautakunnalta on pyydetty lausuntoa nähtävillä olevasta ehdotuksesta.

Voimassa olevaan rakennusjärjestykseen nähden olennaisimmat muutokset on lueteltu liitteessä "Rakennusjärjestysehdotus keskeisimmät muutokset jaosto 3.10.2017".

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa rakennusjärjestyksen luonnoksesta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää todeta, ettei sillä ole huomautettavaa rakennusjärjestysehdotuksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.