Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Konserttisali suunnitteilla olevan lukiokiinteistön juhlasali- ja auditoriotiloihin, aloite

TUUDno-2017-1192

Valmistelija

  • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Perustelut

Valt § 93/8.6.2015            

Valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg luki seuraavan Tuusulan Kamarikuoro Sonores ry:n ja usean henkilön allekirjoittaman aloitteen:

”Tuusulan seudulla on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kulttuuri- ja musiikkiperinne. Kuntaan on rekisteröity ainakin seitsemän aikuisten kuoroa: Naiskuoro Primavera ry, Naiskuoro Tuulahdus ry, Tuuslaulajat ry, Tuusulan Kamarikuoro Sonores ry, Tuusulan Kirkkokuoro ry, Tuusulan Mieslaulajat ry ja Viihdekuoro Essut ry. Musiikkiopiston musiikkiluokkien ja seurakunnan alaisuudessa on lisäksi useita lasten ja nuorten kuoroja. Keski-Uudenmaan musiikkiopistossa opiskelee musiikkia vuosittain n. 900 opiskelijaa. Kunnassa toimii orkestereita, soittokuntia sekä lukuisia yksityisiä laulun- ja soitonopettajia. Lisäksi täällä sävelletään yhä edelleen uutta musiikkia.

Musiikkiharrastuksen on osoitettu edistävän lasten ja nuorten henkistä ja sosiaalista kehitystä sekä oppimista (Hallam 2010). Musiikin harrastaminen vahvistaa myös aikuisten sosiaalista yhteisöllisyyttä, ja musiikin kuunteleminen lisää rentoutumiskykyä. Noin 50–75 % ihmisistä purkaa työpaineitaan ja muuta stressiä yleisimmin kuuntelemalla musiikkia (Vartiovaara 2006). Musiikin on osoitettu myös vähentävän ahdistuneisuutta ja masentumista sekä vaikuttavan myönteisesti muistisairaiden vointiin (Särkämö 2014).

Kuntarajat eivät rajoita musiikin harrastamista maakunnan alueella, mutta vahvojen perinteiden ylläpitämiseen tulevaisuudessa tarvitaan asianmukaiset toimintatilat. Paikkakunnalla toimivat kuorot ja orkesterit konsertoivat varsin usein kunnan ulkopuolella, koska Tuusulan kunnasta puuttuu laadukas konserttisali. Nykyiset esiintymistilat ovat joko kooltaan tai akustiikaltaan riittämättömiä. Sen vuoksi merkittävimmät musiikkiproduktiot esitetään Tuusulan kunnan ulkopuolella. Esimerkiksi pääsiäisenä 2015 Kamarikuoro Sonoreksen ja Kamarikuoro Oremuksen Johannespassio-yhteistyöproduktio Castor et Pollux -orkesterin kanssa esitettiin Keravan ja Sipoon kirkossa, ja äitienpäivänä Suurkuoro-tapahtuma toteutettiin Rykmentinpuistossa. Jo olemassa olevan elävän musiikkiperinteen esittäminen ja sen kehittäminen omassa kunnassa asianmukaisissa tiloissa vahvistaisi ehdottomasti Tuusulan mainetta merkittävänä kulttuuripitäjänä.

Konserttisaliadressin nimien keräys toteutettiin 21.4.–24.5.2015 Tuusulan Rykmentinpuistossa järjestetyn Äitienpäivän laulujuhlan sekä siihen liittyneen Suurkuoro-projektin yhteydessä ja muun muassa kirjastossa, apteekissa ja musiikkiopistossa. Adressiin osallistui yhteensä 324 allekirjoittajaa.

Kuoroharrastajat ja kansalaisadressiin osallistuneet musiikinystävät esittävät, että konserttisali toteutettaisiin Rykmentinpuistoon suunnitteilla olevan lukiokiinteistön juhlasali- ja auditoriotiloihin (Tuusula 2015). Konserttisali nostaisi huomattavasti rakennuksen merkitystä kaikille kuntalaisille tarkoitettuna monipuolisena kulttuuri- ja vapaa-ajankeskuksena. Se voisi toimia rakennuksen valosoihtuna ja jopa koko kunnan keulakuvana.

Konserttisalin akustiikan suunnittelu ja toteutus vaativat erityisosaamista (Joutsenvirta 2009), mikä tulee ottaa huomioon suunnittelun alkuvaiheista rakennuksen viimeistelyvaiheisiin asti. Muunnettavilla seinärakennemekanismeilla konserttisalista voidaan tehdä nykyaikainen, monikäyttöinen ja erilaisiin akustisiin vaatimuksiin soveltuva tila. Sama tila tarjoaisi hohdokkaan ympäristön erilaista akustiikkaa vaativiin tilaisuuksiin, esimerkiksi koulun ja kunnan juhlatilaisuuksiin, teatteri- ja tanssiesityksiin sekä laajemmin kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin ja kongresseihin. Konsertti-juhlasali vetäisi puoleensa ja palvelisi kuntalaisia, paikallisia ja vierailevia taiteilijoita, opiskelijoita sekä työ- ja vapaa-ajanmatkailijoita.

Toivomme, että rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan, että konserttisali parantaisi merkittävästi koulun tilojen käyttöastetta. Monikäyttöisyys lisää rakennuksen taloudellista arvoa (Olkkonen 1997). Sen lisäksi huomioitaisiin ne edistävät vaikutukset, joita uudella konserttisalilla on kuntalaisten ja koulun opiskelijoiden opintoihin, harrastuksiin ja hyvinvointiin sekä alueen arvostukseen, matkailuun ja talouteen. Laadukkaasta konserttisalista hyötyisivät sekä esiintyjät että laaja yleisö.”

Päätös           Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 __________

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 28.11.2017

Vastaus aloitteeseen:

Aloitteessa esitetty monipuolinen esiintymistila on suunniteltu toteutettavan Monion rakentamisen yhteydessä. Moniolla tarkoitetaan monen toimijan taloa, jossa yhdistyvät useiden käyttäjäryhmien uusi oppimisympäristö ja kaikkia kuntalaisia palveleva monitoimitalo. Tavoitteena on, että Moniosta muodostuisi kaikkien Tuusulalaisten yhteinen olohuone, joka sijaitsee Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston palvelujen ytimessä.

Hankesuunnitelmassa Monion yhteydessä rakennettavia saleja on kuvattu seuraavasti:

Rakennukseen tulee kaksi salitilaa; isompi liikunta-juhlasali sekä pienempi Black Box-tyylinen monitoimisali. Käynti saleihin tapahtuu pääaulasta sekä kellarikerroksesta, missä saleja yhdistää lämpiö naulakoineen ja wc-, varasto- sekä muine aputiloineen. Iso sali toimii juhlavana monitoimitilana, jossa järjestetään suurien yleisömäärien tapahtumat ja tilaisuudet, kuten ylioppilaskirjoitukset, vanhojen päivän tanssiaiset, lakkiaiset ja muita yleisötilaisuuksia. Sali on tyylikäs ja arvokas juhlasali; lattiassa ei ole pelikenttärajoja eikä seinillä urheiluun liittyvää välineistöä tai tekniikkaa. Tilassa voidaan silti pitää lukion liikuntatunteja, jolloin ohjelmassa on kevyitä mailapelejä, tanssia ja voimistelua. Näyttämöalue erotetaan tasalattiaisessa salissa verhoilla, tarvittaessa voidaan pystyttää tilapäinen korotettu näyttämö. Pienempää monitoimisalia käytetään tanssi- ja teatteriesityksiin, puhetilaisuuksiin ja myös lukion opetus- ja tapahtumatilana. Pienemmän salin taustalla on varastoa mm. flyygelin säilytystä varten sekä oma pieni pukutilansa. Ison salin yhteydessä on liikuntaväline- ja tuolivarastoa sekä isot puku- ja pesutilat, jotka ovat kellarikerroksen kautta myös auditorion käytettävissä.                                     

Esitystekniikka

Iso Sali

Iso sali toimii juhlavana monitoimitilana, jossa järjestetään suurien yleisömäärien tapahtumat ja tilaisuudet. Saliin rakennetaan n. 500 hengen siirtokatsomo, mikä mahdollistaa salin monipuolisemman käytön. Esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset tarvitsevat lattiapinta-alaa, mutta nouseva katsomo  toimii mm. musiikkiopiston konserteissa paremmin. Saliin asennettava sähköinen akustiikka tukee myös salin monipuolista käyttöä. Sähköisellä akustiikalla voidaan helposti säätää tilan kaiunta-aikaa eri käyttötilanteiden mukaan. Sähköinen akustiikka ei vaadi muunnettavia seinä- tai kattorakenteita, vaan kaikki muutokset tapahtuvat järjestelmäprosessorissa.

Saliin asennetaan kattava esitysäänentoistojärjestelmä, joka toimii monipuolisesti niin puheen vahvistukseen kuin kevyen musiikin äänentoistoon. Salin yleis- ja esitysvalaistus palvelee kattavasti kaikkia käyttötarkoituksia konserteista ylioppilaskirjoituksiin. Esitysvalaistuksen monipuolisempaa käyttöä varten saliin asennetaan moottoriohjattu ripustusjärjestelmä. Moottoriohjattu ripustusjärjestelmä helpottaa huolto toimenpiteitä ja parantaa työturvallisuutta. Saliin asennetaan laadukas AV-järjestelmä, jolla voidaan taata hyvätasoinen kuvanesitys. Lisäksi saliin rakennetaan valmius kuvan suoratoistamiseen (stream) talon sisällä sekä verkkoon. Kaikkien esitysteknisten järjestelmien ohjaus toteutetaan keskitetyllä ohjausjärjestelmällä. Ohjausjärjestelmän käyttöliittymä rakennetaan helppokäyttöiseksi, mutta myös monipuoliseksi. Lisäksi järjestelmiä voidaan hallita erillisillä ohjaimilla tapahtumakohtaisesti esimerkiksi vierailevan esityksen valo- tai äänipöydällä.

Pieni Sali

Pieni sali toimii teatterityyppisenä rauhallisena työympäristönä, mikä takaa hyvät edellytykset keskittymistä vaativaan työskentelyyn. Saliin rakennetaan n. 350 hengen siirtokatsomo, mikä mahdollistaa salin monipuolisemman käytön. Esimerkiksi kuvauksissa tai pienissä messutapahtumissa lattiapinta- alaa tarvitaan enemmän. Saliin asennettava sähköinen akustiikka tukee myös salin monipuolista käyttöä. Sähköisellä akustiikalla voidaan helposti säätää tilan kaiunta-aikaa salin eri käyttötarpeiden mukaan. Sähköinen akustiikka ei vaadi muunnettavia seinä- tai kattorakenteita, vaan kaikki muutokset tapahtuvat järjestelmäprosessorissa.

Saliin asennetaan kattava 5.1 esitysäänentoistojärjestelmä, joka toimii monipuolisesti niin elokuvien äänentoistojärjestelmänä kuin teatteriesityksissä ja kevyen musiikin konserteissa. Salin yleis- ja esitysvalaistus palvelee kattavasti kaikkia käyttötarkoituksia teatteriesityksistä seminaareihin. Esitysvalaistusta varten saliin asennetaan kattava huoltosillasto. Huoltosillasto on turvallinen ratkaisu ripustusjärjestelmäksi. Huoltosillasto mahdollistaa myös oppilaiden turvallisen työskentelyn esitystekniikan parissa. Saliin asennetaan laadukas AV-järjestelmä, jolla voidaan taata hyvätasoinen kuvanesitys. Lisäksi saliin rakennetaan valmius kuvan suoratoistamiseen (stream) talon sisällä sekä verkkoon. Kaikkien esitysteknistenjärjestelmien ohjaus toteutetaan keskitetyllä ohjausjärjestelmällä. Ohjausjärjestelmän käyttöliittymä rakennetaan helppokäyttöiseksi, mutta myös monipuoliseksi. Lisäksi järjestelmiä voidaan hallita erillisillä ohjaimilla tapahtumakohtaisesti esimerkiksi vierailevan esityksen valo- tai äänipöydällä.

Salien tarkempi suunnittelu toteutetaan arkkitehtikilpailun jälkeen vuonna 2018.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä perustelutekstin mukaisen vastauksen valtuuston puheenjohtaja Arto Lindbergin esittämään Tuusulan Kamarikuoro Sonores ry:n 8.6.2015 § 93 tekemään aloitteiseen
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuuston puheenjohtaja Arto Lindbergin esittämään Tuusulan Kamarikuoro Sonores ry:n 8.6.2015 § 93 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.