Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 7/2019

TUUDno-2019-605

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2019 ja vertailun vuoteen 2018.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste on 58,2 % (v2018: 58,9 %). Toimintakatteen toteuma on 56,7 % (v2018: 60,1 %).

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2019 tiedoksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.