Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Muut asiat

Perustelut

INFOT KOKOUKSEN ALUSSA:

  • perhepalvelusivusto, Tiina Simons, kehittämispäällikkö
  • sisäilmakatsaus, Tiina Simons, kehittämispäällikkö
  • uudet väistötilat Riihikallio, Ruotsinkylä, Kirkonkylä (ruokala), Virpi Lehmusvaara

 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.