Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Koululaisten iltapäivätoiminnan lukuvuoden 2018-2019 arviointi

TUUDno-2019-1649

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Katja Elo, oppimisen koordinaattori, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut

Perusopetuslain 48c § mukaan kunnassa järjestettävää iltapäivätoimintaa tulee arvioida.

Tuusulan kunnan Perusopetuslain 8a luvun mukaisesta koululaisten iltapäivätoiminnasta on tehty lukuvuoden 2018–2019 osalta seuranta- ja arviointiraportti.

Lukuvuoden seuranta- ja arviointiraportti on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä koululaisten iltapäivätoiminnan lukuvuoden 2018–2019 seuranta- ja arviointiraportin tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.