Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 25.2.2020

§ 16 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Varhaiskasvatuspäällikön päätös:

4.2.2020 § 2 Lastentarhanopettajan tehtävään valinta 3.2.2020 alkaen Lahelan tertun varhaiskasvatusyksikkö, sosionomi Jenni Palkio
 

Opetuspäällikön päätös:

10.02.2020 § 3 Koululiikuntaliiton judokilpailut Kiteellä 31.10.2019, kunnan korvaus oppilaan huoltajille oppilaan kilpailuun osallistumisesta 44,90€


Rehtoreiden päätökset:

05.02.2020 § 1 Koulunkäynninohjaajan tehtävään valinta ajalle 10.2.- 31.5.2020, Kolsan koulu, lähihoitaja Laura Malinen

Päätösehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.