Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 25.2.2020

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jerry Airikka ja Sanna Tuhkunen.