Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 25.2.2020

§ 13 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman seuranta ja toimintakertomus

TUUDno-2020-281

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut  

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4.2019 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.  Lautakunnalle raportoidaan tuloarvioiden ja määrärahojen sekä toiminnan tavoitteiden toteutuminen.  

Lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuottoja kertyi 12,3 milj. euroa, toimintakulut olivat 89,3 milj. euroa ja toimintakate 77,0 milj. euroa. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2019 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä strategisten tavoitteiden seurantaraportti ovat liitteenä.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää  

  • hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2019  

  • merkitä tiedoksi v. 2019 strategisten tavoitteiden seurantaraportin.