Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 3/2018

TUUDno-2018-406

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisesta.

Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Maaliskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.3.2018 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1. – 28.2.2018 ja vertailun vuoteen 2017.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25,0 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-maaliskuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 23,9 %.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiuudistus vaikuttaa päivähoitomaksujen kertymään alentavasti. Ennuste sisältää 450 tuhannen euron vähennyksen maksutuottoihin ja 150 tuhannen euron lisäyksen avustustuottoihin sekä hankkeista aiheutuvien opetuksen henkilöstökulujen lisäyksen 150 tuhatta euroa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 3/2018 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.