Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Toimivallan delegointi / Kellokosken koulun kalustehankinta

TUUDno-2018-761

Valmistelija

  • Seppo Ahonen, rehtori, seppo.ahonen@tuusula.fi
  • Sari Tampio, hankintakoordinaattori, sari.tampio@tuusula.fi

Perustelut

Kellokosken koulun rehtori esittää hankittavaksi Kellokosken koululle kalusteita puitesopimustoimittaja Martela Oy:ltä liitteenä olevan tarjousten vertailutaulukon mukaisesti.

Hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin talousasioissa lautakunnalla on toimivalta päättää yli 200 000€ hankinnoista. Toimialajohtajalla päätösvaltuus on maksimissaan 200 000€ hankintoihin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle esitetään toimivallan delegointia siten, että toimialajohtaja voi allekirjoittaa hankintapäätöksen koskien Kellokosken koulun kalustehankintaa.

Kellokosken koulun kalusteiden hinta on tarjouksen mukaisesti yhteensä 254 212,70€ (alv 0%).

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • delegoida päätösvaltuuden Kellokosken koulun kalustehankinnan osalta kasvatus- ja sivistystoimenjohtajalle esityksen mukaisesti
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.