Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kasvatus-​ ja sivistystoimenjohtajan päätökset:

19.4.2018 § 32 Kasvun ja oppimisen palvelut,​ oppimisen asiantuntija 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ KM Katja Elo

23.4.2018 § 33 Moilanen Jukka,​ leirikoulu Prahaan 23.-​26.4.2018

 

Opetuspäällikön päätökset:

19.4.2018 § 44 Melgin Raili,​ irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta 1.8.2018 alkaen

19.4.2018 § 45 Parkkinen Ville,​ irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2018 alkaen

19.4.2018 § 46 Teittinen Kari,​ irtisanoutuminen mat.aineiden lehtorin virasta 1.8.2018 alkaen

19.4.2018 § 47 Kirkonkylän koulu,​ luokanopettaja 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ KM Janne Airaksinen

19.4.2018 § 48 Kirkonkylän koulu,​ luokanopettaja 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ KM Janne Jaakkola

19.4.2018 § 49 Kolsan koulu,​ koulunkäynninohjaaja 6.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ koulunkäynninohjaaja,​ aamu-​ ja ip-​toiminnan ohjaaja Riina Suonkanta

26.4.2018 § 50 Lepolan koulu,​ luokanopettaja 1.8.2018 alkaen toistaiseksi KM Johanna Aarto

26.4.2018 § 51 Tutkimuslupa Lähdeniemi Marika ja Kiuru Mira,​ tutkimuksen aihe "Pakohuone ryhmäytymisen tukena ja koulukiusaamisen ehkäisyssä"

26.4.2018 § 52 Luukkanen Aulikki,​ irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä 1.6.2018 alkaen

26.4.2018 § 53 Leinonen Ismo,​ irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2018 alkaen

27.4.2018 § 54 Aronen Jyrki,​ irtisanoutuminen virka-​apulaisrehtorin virasta 1.6.2018 alkaen

27.4.2018 § 55 Rinne Marita,​ virantoimitusvelvollisuuden muutos 1.8.2018 alkaen

27.4.2018 § 56 Hyökkälän koulu,​ koulunkäynninohjaaja 6.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ lähihoitaja Heidi Pietarinen

27.4.2018 § 57 Hyökkälän koulu,​ päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ FM Minna Keränen

 

Rehtoreiden päätökset:

26.4.2018 § 4 Riihikallion koulu,​ luokanopettaja 1.8.2018-​31.7.2019,​ KM Satu Luuri

26.4.2018 § 1 Hyrylän yläaste,​ Pajakoulun erityisluokanopettajan tehtävä 1.8.2018-​31.7.2019,​ FM Riku Talvio

 

Päätökset on lähetetty lautakunnan jäsenille tiedoksi kokouskutsun liitteenä sähköpostitse.

 

Muut ilmoitusasiat:

Kirje ministereiltä: Vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on yhteinen (kirje+liite lähetetty lautakunnan jäsenille sähköpostitse ja tallennettu lautakunnan Yammer-​sivustolle)

 

 

Ehdotus

Kasvatus-​ ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.