Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 21.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.09.

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.