Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 21.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokoukset 1.6. - 31.12.2017

Perustelut

Hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokoukset pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.                          

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

– kokoontua ajalla 1.6. – 31.12.2017 pääsääntöisesti tiistaisin alkaen kello 17.00 seuraavasti:

22.8. kasvatus- ja sivistystoimen lautakuntien yhteinen perehdytystilaisuus

29.8.

19.9. talousarvioinfo

26.9. talousarviokokous

31.10.

28.11.

15.12. (pe)                     

– että kokouskutsu joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan liitteineen lähetetään sähköisesti, jollei sitä erikseen

   pyydetä paperitulosteena

   *lautakunnan varsinaisille ja varajäsenille

   *kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa

   *nuorisovaltuuston edustajille lautakunnassa

   *esittelijälle sekä valmistelijoille

– toimittaa esityslistan liitteineen sähköisesti

   *tarkastuslautakunnan lautakuntakummeille

   *tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle

   *pormestarille

   *kansliapäällikölle

   *viestintäpäällikölle

   *kunnanhallituksen varapuheenjohtajille

   *kunnansihteerille

   *henkilöstöpäällikölle

   *valtuustoryhmien puheenjohtajille

   *pääluottamusmiehille

   *kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikön henkilöstölle

    *rehtoreille ja vararehtoreille

    *varhaiskasvatusyksiköiden johtajille

    *tiedotusvälineille

– asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista lähetetään

     * kirjastoille

Päätös

Kokoukset alkaen klo 17.30.

Muilta osin päätös hyväksyttiin.