Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 21.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:

Kansliapäällikön päätös

1.6.2017        Kasvatus- ja sivistystoimen palveluorganisaatio 1.6.2017 alkaen

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset

2.5.2017        Virkamatkamääräys Sollentunaan 3.-6.5.2017 Riihikallion koulun 9.a luokan leirikoulu

12.5.2017      Virkamatkamääräys Ranskan Pariisiin ajalle 22.-27.5.2017

                      - Jokelan yläasteen ja Kellokosken yläasteen 9. luokan Ranskan projektin opintomatka (15 oppilasta)

 22.5.2017      Opetushenkilöstön työryhmäkorvaus / Tutoropettajien kouluttaminen

26.5.2017      Perusopetuksen tuntiresurssit lv. 2017-2018

31.5.2017      Iltapäivätoiminnan koordinaattorin tehtävän täyttäminen ajalle 1.8.2017-31.7.2018

Opetuspäällikön päätökset

9.5.2017        Hyrylän yläkoulun rehtorin tehtävien hoitaminen ajalla 5.5.- 6.6.2017

9.5.2017        Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

9.5.2017        Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

9.5.2017        Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

9.5. 2017       Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

9.5.2017         Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

9.5.2017        Rusutjärven koulu / Laaja-alainen erityisopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

9.5.2017        Lepolan koulu / Laaja-alainen erityisopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

9.5.2017        Täydennys Kirkonkylän koulun työsuunnitelmaan/4A-luokan leirikoulu 10.-11.5.2017 Pajulahdessa

9.5.2017        Täydennys Hyökkälän koulun työsuunnitelmaan/JoPo-luokan leirikoulu 10.-12.5.2017 Hämeenlinnassa

12.5.2017      Lepolan koulu / Luokanopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

12.5.2017      Kellokosken koulu / Luokanopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

12.5.2017      Lepolan koulu / Luokanopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

16.5.2017      Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

22.5.2017      Hyökkälän koulu / Laaja-alainen erityisopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

23.5.2017      Hyökkälän koulu / Päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

23.5.2017      Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2017 alkaen

23.5.2017      Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.8.2017 alkaen

23.5.2017      Irtisanoutuminen lehtorin virasta 1.8.2017 alkaen

23.5.2017      Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2017 alkaen                 

31.5.2017      Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 8.8.2017 alkaen

31.5.2017     Hyrylän koulu ja Tuusulan lukion Hyrylän toimipiste / Päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2017-1.7.2018

31.5.2017      Hyrylän koulu / Päätoiminen tuntiopettaja (kotitalous) ajalle 1.8.2017-31.7.2018

31.5.2017      Hyrylän koulu / Koulunkäynninohjaaja ajalle 10.8.2017- 2.6.2018                     

31.5.2017      Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

31.5.2017      ZEFSurvey SaaS -palvelun ja Startup käyttöönottokoulutuksen hankinta

                     - 500€ / 12 kk jakso sekä Startup käyttöönottokoulutuksen hintaan 400€

2.6.2017        Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

2.6.2017        Mikkolan koulu / Luokanopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

2.6.2017        Irtisanoutuminen virka-apulaisrehtorin virasta 1.8.2017 alkaen                 

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset

22.5.2017     Irtisanoutuminen lastenhoitajan tehtävästä 1.12.2017 alkaen

1.6.2017       Irtisanoutuminen lastenhoitajan tehtävästä 4.8.2017 alkaen

22.5.2017     Hyrylä-Väinölän varhaiskasvatusyksikön johtajan tehtävien

                      hoitaminen ajalla 1.-31.7.2017, varajohtajan tehtävien hoitaminen ajalla 1.-31.7.2017

Rehtoreiden päätökset

12.5.2017      Ruotsinkylän koulu / Luokanopettajan viransijainen ajalle 1.8.2017-31.7.2018

18.5.2017      Jokelan yläaste/ Päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2017- 31.7.2018

24.5.2017      Rusutjärven koulu / Luokanopettaja ajalle 1.8.2017-31.7.2018

30.5.2017      Vaunukankaan koulu / Luokanopettaja ajalle 1.8.2017-31.7.2018

29.5.2017      Kolsan koulun valmistavan luokan opettajan valinta ajalle 1.8.2017-31.7.2018

29.5.2017      Lepolan koulun luokanopettajan viransijaisuus ajalle 7.8.2017-2.6.2018

29.5.2017      Lepolan koulun luokanopettajan viransijaisuus ajalle 7.8.2017-2.6.2018

30.5.2017      Vaunukankaan koulu / Luokanopettaja ajalle 1.8.-31.12.2017

31.5.2017      Lepolan koulu / Koulunkäynninohjaaja ajalle 7.8.2017-2.6.2018

31.5.2017      Hyrylän koulu / Koulunkäynninohjaaja ajalle 10.8.2017-2.6.2018

31.5.2017      Paijalan koulu /Määräaikainen tuntiopettaja ajalle 7.8.2017-31.12.2017

31.5.2017      Paijalan koulu /Määräaikainen tuntiopettaja ajalle 7.8.2017-31.12.2017

1.6.2017        Pertun koulun määräaikainen luokanopettaja ajalle 1.8.2017-31.7.2018

                

  • Gaudeamus igitur –ylioppilastutkinnon kehittäminen, lausuntopyyntö Opetus- ja kulttuuriministeriö;lausunto toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan lisämateriaalina
  • Kasvatus ja sivistystoimen toimialan ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan toukokuun kuukausiraportit; toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan lisämateriaalina
  • Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2017; toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan lisämateriaalina
  • Tuusulan koulujen tasa-arvosuunnitelmapohja; toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan lisämateriaalina

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.