Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Esiopetuksen arviointiraportti, lukuvuosi 2017-2018

TUUDno-2018-850

Perustelut

Esiopetuksen järjestäjän ja esiopetusyksikön velvollisuus on vuosittain seurata ja arvioida esiopetuksen tavoitteiden toteutumista. Kevätlukukauden päättyessä suoritetaan esiopetuksen arvioinnit, joista annetaan palaute henkilöstölle, kasvatus- ja sivistystoimen johdolle sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnalle.

Yhteenveto lukuvuoden arvioinneista on liitteenä.                                     

                        

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi esiopetuksen arvioinnin lukuvuodelta 2017 -2018.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.