Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 5/2019

TUUDno-2019-605

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.5.2019 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.4.2019 ja vertailun vuoteen 2018.

Tammi-toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-toukokuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste on 39,4 % (v2018: 40,2 %). Toteumasta puuttuu vielä toukokuun lopussa maksetut palkat. Toimintakatteen toteuma on 38,2 % (v2018: 40,6 %) Tuusulan kunnan hallinnoimaan 16 kunnan yhteiseen #uuttakoulua -hankkeeseen saatu valtion erityisavustus 950 000 euroa näkyy toimintakatteen toteumassa.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2019 tiedoksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.