Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kansliapäällikön päätös:

23.05.2019 § 28 Kuntajohdon koulutusohjelman opintomatka Venetsiaan ajalla 23.-​25.5.2019, sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara

Sivistysjohtajan päätökset:

16.05.2019 § 23 Varhaiskasvatusyksikön johtajan virkaan valinta 1.5.2019 alkaen,​ Kolsan ja Lepolan varhaiskasvatusyksikkö, sosiaalikasvattaja Mari Silvast

Opetuspäällikön päätökset:

13.05.2019 § 52 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2019 alkaen, Mikkolan koulun luokanopettaja Kirsi Mäki-​Kuhna

13.05.2019 § 54 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2019 alkaen, Lepolan koulun luokanopettaja Tanja Poropudas 

13.05.2019 § 55 Laaja-​alaisen erityisopettajan valinta 1.8.2019 alkaen,​ Ruotsinkylän koulu, KM Minna Varpula

13.05.2019 § 56 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2019 alkaen,​ Nahkelan koulu, KM Mari Rindell

13.05.2019 § 57 Erityisluokanopettajan virkaan valinta 1.8.2019 alkaen,​ Jokelan koulu, KM Mikael Kalliokoski

13.05.2019 § 58 Lukion ja perusopetuksen lehtorin virkaan valinta 1.8.2019 alkaen,​ Tuusulan lukion Jokelan toimipiste, FM Sinikka Suuntala

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:

14.05.2019 § 29 Irtisanoutuminen lastenhoitajan tehtävästä 1.8.2019 alkaen, Pellavan varhaiskasvatusyksikön lastenhoitaja Birgit Sauranen

14.05.2019 § 27 Irtisanoutuminen lastentarhanopettajan tehtävästä 1.8.2019 alkaen, Pertun varhaiskasvatusyksikön lastentarhanopettaja Miia Rantanen

14.05.2019 § 28 Irtisanoutuminen ryhmäperhepäivähoitajan tehtävästä 1.6.2019 alkaen, ryhmäperhepäivähoitaja Anu Tuoriniemi

Rehtoreiden päätökset:

09.05.2019 § 3 Päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2019-​31.7.2020,  liikuntapedagogi Carita Juvonen

18.05.2019 § 2 Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 5.8.2019-​31.5.2020,​ Kellokosken koulu, FM Anette Juhola

18.05.2019 § 3 Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 5.8.2019-​31.5.2020,​ Kellokosken koulu, KM Virva Saari

18.05.2019 § 4 Määräaikainen luokanopettaja ajalle 1.8.2019-​31.7.2020,​ Kellokosken koulu, KM Eija-​Liisa Velthausz

18.05.2019 § 5 Perusopetuksen ja lukion lehtorin viransijaisuuden valinta ajalle 1.8.-​31.12.2019,​ Kellokosken koulu, yo Erika Pyssysalo

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.