Ikäihmisten neuvosto, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Linjapuisto II, asemakaavan muutosehdotus

Valmistelija

  • Sari Nyyssönen, toimistosihteeri, sari.nyyssonen@tuusula.fi

Perustelut

LINJAPUISTO II, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Kunnanhallitus on 18.9.2017 § 408 päättänyt asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tarvittavat lausunnot. Ehdotus on nähtävillä 5.10.-6.11.2017. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 24.11.2017.

Lausunto toimitetaan osoitteella Tuusulan kunta, kaavoitus, PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi. Mahdollisesta lisäajasta lausunnon antamista varten pyydämme sopimaan kaavoitussihteeri Benita Salmisen kanssa p. 040 314 3511 tai sp. benita.salminen(at)tuusula.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Lauri Kopposela p. 040 314 3521.

http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1892017/Linjapuisto_II_asemakaavan_muutosehdotus(390)

Päätös

Ikäihmisten neuvostolla ei ole Linjapuisto II asemakaavan muutosehdotuksesta lausuttavaa.