Ikäihmisten neuvosto, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Toimintasuunnitelma

Valmistelija

  • Sari Nyyssönen, toimistosihteeri, sari.nyyssonen@tuusula.fi

Perustelut

Toimintasuunnitelmaehdotus oli käsittelyssä 25.9.2017 (§ 47) jolloin sovittiin 3 tärkeimmän kohdan valitsemisesta. 

Kyseessä on toimintasuunnitelma jossa on listattuna 16 kohtaa.Näistä valitaan 3 tärkeintä asiaa joihin neuvosto tulee kauden aikana toiminnassaan keskittymään.

Ehdotus

Ehdotettu, että keskikytään mm. alla oleviin asioihin toimikauden aikana:

Neuvosto vaikuttaa palveluiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja kehittää uusia palvelu- ja toimintamuotoja ikäihmisille esim. yhden palvelun piste. Aktiivinen osallistuminen ikäihmisiin liittyviin hankkeisiin mm. rakentamisessa; asumis-ja hoitoympäristöjen kehittäminen, esteettömyys, turvallisuus, viihtyvyys, ryhmäasuminen ja palveluasuminen sekä niiden kehittäminen.

Jäädään pohtimaan toimintasuunnitelman lopullista muotoa.

 

Päätös

Käsitellään toimintasuunnitelmaa lisää seuraavissa kokouksissa.