Ikäihmisten neuvosto, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kivikiila, asemakaavan muutos

Valmistelija

  • Sari Nyyssönen, toimistosihteeri, sari.nyyssonen@tuusula.fi

Perustelut

Ilmoitus vireille tulosta / osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.12.2017–22.1.2018 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla (3. kerros,​ C-​siipi) ja Tuusulan kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi. Palautetta osallistumis-​ ja arviointisuunnitelman sisällöstä voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi 22.1.2018 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Lauri Kopposela p. 040 314 3521.

Kivikiila sijaitsee Hyrylän taajamassa. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet;​ se sijoittuu Hämeentien varteen ja on saavutettavissa helposti myös kevyenliikenteenväyliä pitkin.  Pohjoisessa suunnittelualueen rajaa Koskenmäentie,​ idässä rakennetut korttelialueet ja lännessä Hämeentie. Etelän suunnassa aluetta rajaa Hämeentie ja Kivimiehentien asuntokorttelit.

Päätös

Saatu tiedoksi. Neuvostolla ei tässä kohtaa ole mitään mainittavaa.