Ikäihmisten neuvosto, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Haarakaari, asemakaavan muutos

Valmistelija

  • Sari Nyyssönen, toimistosihteeri, sari.nyyssonen@tuusula.fi

Perustelut

Ilmoitus vireille tulosta / osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.12.2017-​22.1.2018 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla (3. kerros,​ C-​siipi) ja Tuusulan kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi. Palautetta osallistumis-​ ja arviointisuunnitelman sisällöstä voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi 22.1.2018 mennessä.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Samir Abboud p. 040 314 3517.  

Suunnittelualue sijaitsee Maantiekylän kunnanosassa Kulomäentien pohjoispuolella. Alue rajautuu lännessä Haarakaareen,​ pohjoisessa Högberginhaaraan,​ idässä KTY-​korttelialueeseen ja etelässä Kulomäentiehen rajoittuvaan suojaviheralueeseen.

Päätös

Saatu tiedoksi. Neuvostolla ei tässä kohtaa ole mitään mainittavaa.