Ikäihmisten neuvosto, kokous 25.2.2019

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Kullervo Mäkinen ja Annette Nieminen.