Ikäihmisten neuvosto, kokous 25.2.2019

§ 18 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: