Ikäihmisten neuvosto, kokous 25.2.2019

§ 11 Ikäihmisten neuvoston toiminta 2019, toimintasuunnitelma

TUUDno-2019-36

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvosto käynnisti vuoden 2019 toiminnan suunnittelun tammikuun kokouksessa. Tuolloin sovittiin, että neuvoston jäsenet pohtivat asiaa tahoillaan ja asiaan palataan helmikuun kokouksessa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

-laatia toimintasuunnitelman vuodelle 2019