Ikäihmisten neuvosto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Sari Nyyssönen, toimistosihteeri, sari.nyyssonen@tuusula.fi

Perustelut

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Ehdotus

Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Anneli Koivunen ja Annette Nieminen.

Päätös

Ehdotus hyväksytään.