Ikäihmisten neuvosto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Keskusteluasiat

Perustelut

Ei käsitelty.