Ikäihmisten neuvosto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Sari Nyyssönen, toimistosihteeri, sari.nyyssonen@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kullervo Mäkisen tilalla loppuvuoden on hänen varajäsenensä Martti Mattila.

Minun soteni tarina - Keski-Uudenmaan sote asukkaan kokoiseksi. Asukastilaisuus ke 3.10.18 klo 18-19.30 Tuusulassa Kunnantalolla. Paikalla kuntayhtymän ja kunnan edustajia. Tilaisuus kaikille avoin ja kahvitarjoilu.

Vanhustenviikonjuhla ti 9.10.2018 Väinölässä (Hyrylän eläkeläiset järjestää).

Vanhustenviikolla to 11.10.2018 klo 10-14 Sydänyhdistyksen mittaukset tk:n A-aulassa.

Maakuntatreffit ke 21.11.2018 klo 17-20, Villiankka-ravintola, Monitoimikeskus Lumo, Vantaa (ilmoittautumislinkki lähetetty 18.9.2018)

Kuljetuspalveluiden (Sari Juhila) ja henkilökohtaisen avun (Katja Vuori) soveltamisohjeen lausuntojen aikataulu: 15.11. Kuvakkeen käsittelyyn, 30.11. muutos- ja integraatioryhmään, 1/2019 kuntayhtymän hallitukseen ja voimaantulo 3-4/2019. Huom. neuvostojen kuulemisaikaa on joulukuu.

Ilmoitukset vireille tuloista:

JOKELAN KESKUSTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3539 / tuudnro 2018-1160

Asemakaavan muutos koskee Jokelan keskustan aluetta keskittyen Keskustien varren vajaakäyttöisiin ja tyhjiin kortteleihin. Alueella sijaitsee entisen päiväkodin tyhjillään oleva tontti, terveyskeskus sekä liike- ja asuinrakentamista.

OPINTIEN JA NUKARINTIEN RISTEYKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3601/ tuudnro 2018-1161

Asemakaavan muutos koskee Nukarintien ja Opintien risteysaluetta. Pohjoisessa aluetta rajaavat Nukarintie sekä koulukeskuksen lampi ja etelässä lampien virkistysalueen eteläreuna, sekä Verstastie. Lännessä alue rajautuu lampeen ja idässä vanhan vanutehtaan tontin rajoihin ja Kartanonväenpolkuun.

KONDUKTÖÖRINKUJA, ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3509 / tuudnro 2018-1091

Alue sijaitsee Jokelan taajamassa. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet; se sijoittuu Nukarintien varteen ja on saavutettavissa helposti myös kevyenliikenteenväyliä pitkin.  Pohjoisessa suunnittelualueen rajaa Konduktöörinkuja, idässä LPA-alue ja lännessä Puistotie. Etelän suunnassa aluetta rajaa Nukarintie. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0.8 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtä­villä 6.9.–5.10.2018 välisenä aikana TuusInfo asiakaspalvelun tiloissa, Autoasemankatu 2, sen aukioloaikoina, ja kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi, sekä Jokelan kirjastossa sen aukioloaikoina. Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmien sisällöstä voit jättää osoitteella Tuusulan kunta, kaavoitus PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi 5.10.2018 mennessä.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Lauri Kopposela p. 040 314 3521.

ETELÄ-TUUSULAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA NRO 3584 / TUUDno 2018-1244

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylään Mikkolan koulun eteläpuolelle. Tavoitteena on mahdollistaa uuden Etelä-Tuusulan päiväkodin rakentaminen. Uuden päiväkodin liikennejärjestelyjä kehitetään ja mahdollistetaan melusuojaus maantiemelua vastaan. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva kevyenliikenteenväylän on tarkoitus säilyä. Asemakaava laaditaan kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtä­villä 20.9–19.10.2018 välisenä aikana TuusInfo asiakaspalvelun tiloissa, Autoasemankatu 2, sen aukioloaikoina, sekä kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi. Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä voit jättää osoitteella Tuusulan kunta, kaavoitus PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi 19.10.2018 mennessä.
Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Jenni Aalto p. 040 314 3673.

Ehdotus

Jokelan Eläkkeensaajat ottavat kantaa seuraavasti ilmoituksiin vireille tuloista sekä ilmoitusasioihin:

"Jokelantien alitus eli alikäytävän jatke niin, että tunnelia pitkin pääsee Jokelantien ali vanhan Osuuskaupan kulmalle. Ollut suunnitelmissa ainakin 20 vuotta, mutta mitään ei ole tapahtunut. Kaavakävelyssä mukana olleet kaavaihmiset eivät tienneet koko asiasta mitään.

Keskustan täydennysrakentaminen: Osuuskaupan eli Valintatalon tontille (talon eteläpuolelle) mahtuisi yksi asuinrakennus niin, että erittäin hyväkuntoinen osuuskaupan rakennus säilytetään.

Samoin apteekin tontille nykyisen hautaustoimiston eteläpuolelle eli apteekin lammen rantaan (siis Opintie puolelle - ei Keskustien varteen) niin, että hautaustoimiston talo säilytetään, samoin apteekin talo. Lisärakentaminen ei sovi Keskustien varteen ko tontille, koska se sulkee näkymän etelään (Apteekin lammen rantaan tuleva talo ei sitä tekisi).

Kaavakeskustelussa oli myös puretun päiväkodin tontti. Siihen kaavaihmisillä oli ajatuksena asuinrakentaminen, mutta me pitäisimme sen julkisen rakentamisen alueena ts koulukampuksen myöhempi laajentaminen tai TK:n laajeneminen.

"Oikea" Kartano 1 eli Opintien itäpuoli Nukarintien risteyksessä etelään seurakuntien nyt myynnissä oleviin tontteihin asti pitäisi toteuttaa 1990-luvulla tehdyn kaavaluonnoksen mukaisesti kytkettyinä pientaloina.

Lujatalo voi toteuttaa kerrostalohankkeensa vanhaa vanutehdasta vastapäätä Nukarintien toisella puolella olevaan pusikkoon (ts paikka, johon alun alkaen suunnittelimme vanhusten asuntoja), jos Aurahovin hanke toteutuu nyt suunnitteilla olevaan paikkaan eli Raidetien kulmaukseen Ester-Matilda kotia vastapäätä.

Useammalta taholta on tullut palautetta terveyskeskuksen ajanvarauksesta. Ikäihmiset eivät osaa käyttää tai ainakin kokevat hankalaksi ajanvarauksen robottipuhelimen kanssa, jossa pitää valita 1, 2  tai 3 jne. Toisin sanoen pitää ehdottomasti olla vaihtoehto, että voi puhua keskuksen eli oikean ihmisen kanssa, joka sitten ohjaa oikeaan terveyskeskukseen, jos kullakin terveyskeskuksella ei enää ole omaa nimikko ajanvarausnumeroa.

Jokelan Eläkkeensaajat haluavat ottaa kantaa näihin epäkohtiin.

Jokelassa 24.9.2018

Puheenjohtaja Aarno Järvinen ja varapuheenjohtaja Anneli Koivunen "

Päätös

Ilmoitusasiat on saatu tiedoksi ja kirjattu Jokelan Eläkkeensaajien kannanotto pöytäkirjaan.