Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi 

Jukka Keränen ja Pekka Koivumäki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Koivumäki ja Mari Niemi-Saari.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.