Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Yrjö Forss ja Jukka Keränen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Surola ja Jukka Keränen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.