Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Osallistuva budjetointi 2019, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

TUUDno-2019-40

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on ottanut käyttöön uuden tavan osallistua ja vaikuttaa. Osallistuvassa budjetoinnissa kunnan asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja päättämään kunnan käytössä olevien verovarojen käytöstä. Vuonna 2019 käytettävissä on 100 000€. 

Osallistuvan budjetoinnin prosessi rakentuu eri vaiheista. Vaiheista ensimmäinen on ideointi, jonka jälkeen ideoita jalostetaan yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien ja viranhaltijoiden kanssa. Yhteistyöstämisen aikana ideoista laaditaan ehdotuksia, joiden toteutuksesta äänestetään. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ja eteneminen

 • Ideahaku 13.11.2018–15.1.2019
 • Yhteistyöstäminen ja ideoiden jatkojalostus 1.2.–14.3.2019
 • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 15.3.–15.4.2019
 • Tulosten julkaisu 18.4.2019

Teemat 2019

 • Yhteisöllinen ja viihtyisä Tuusula (kehittämisverkostot Hyrylässä, Jokelassa, Kellokoskella, Lahelassa ja eteläisen Tuusulan kylissä ja Riihikalliossa),
 • Hyvinvoiva Tuusula,
 • Taiteen ja kulttuurin Tuusula

Ideoiden jättäminen

Ideoita oli mahdollista jättää paperilomakkeella keskitetyssä asiakaspalvelussa Tuusinfossa, kirjastoissa sekä yhteisissä tilaisuuksissa.  Pop Up –ideapajoja järjestettiin yhteensä 19 kappaletta marras-tammikuun aikana. Ideoita saattoi myös jättää osallistuvan budjetoinnin sähköisellä alustalla osoitteessa https://osallistu.tuusula.fi. Ideoita jätettiin noin 240 (arvio 17.1.). Ideoiden määrä vahvistuu, kun kirjastoissa ja Tuusinfossa paperilomak-keella jätetyt ideat on syötetty järjestelmään. Kuntalaiset ideoivat mm. kulttuuritapahtumia, roskiksia, harrastuskerhoja, penkkejä, liikuntapaikkoja ja kohtaamispaikkoja.

Ideoiden jalostaminen ehdotuksiksi

Ideahaun jälkeen alkaa saatujen ideoiden jatkojalostus. Yhteistyöstäminen on tarkoitus toteuttaa avoimissa tilaisuuksissa, joihin kutsutaan mm. viranhaltijoita, kehittämisverkostot, neuvostot ja kuntalaiset. Tilaisuuksissa on tarkoitus rikastuttaa jätettyä ideaa, konkretisoida ideoiden edellyttämiä toimenpiteitä ja arvioida idean kokonaiskustannuksia. Kehittämisverkostojen ydintiimien jäsenet tuovat jatkokehittämiseen oman paikallistuntemuk-sensa ja toimialoilta odotetaan näkemyksiä ideoiden toteuttamisen tavoista ja kustannuksista.
  
Ideoiden jatkojalostamisen työpajat on suunniteltu pidettäväksi helmikuussa seuraavasti: 

 • ti 12.2. klo 17.30-19.30 Kellokoski
 • ke 13.2. klo 17.30-19.30 Jokela
 • to 14.2. klo 17.30-19.30 Riihikallio
 • ti 26.2. klo 17.30-19.30 Lahela
 • ke 27.2. klo 17.30-19.30 Hyrylä
 • to 28.2. klo 13-15 kunnantalo

Äänestys

Kun ideoista on työpajoissa jalostettu ehdotuksia ja niille on laadittu alustavat projektisuunnitelmat, tullaan ehdotuksista äänestämään. Äänestysaika on 15.3.–15.4.2019. Äänestys tapahtuu sähköisellä alustalla ja se edellyttää kevyttä tunnistautumista sähköpostiosoitteella, google- tai facebook -tunnuksilla. Myös tuettu äänestäminen on mahdollista Tuusinfossa ja kirjastoissa.

Äänestyksessä suosituimmiksi nousseet ehdotukset toteutetaan vuoden 2019 aikana. Prosessin aikana saatuja ideoita ja ehdotuksia voidaan myös hyödyntää ja edistää seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää
-    merkitä tiedokseen osallistuvan budjetoinnin etenemisen tilannekatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.