Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat

  • kansliapäällikön päätös 22.1.2019 § : Hyteltk:n esittelijänä toimii kehittämispäällikkö Heidi Hagman
  • nuorisovaltuusto nimennyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan edustajakseen Emil Jacobssonin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.