Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Käyttösuunnitelma vuodelle 2020, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

TUUDno-2019-2528

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjo-Kaisa Konttinen, osallistuuskoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen. 

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.    

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta. 

Lautakunnan vuoden 2020 toiminnan painopisteitä ovat syksyllä 2019 hyväksytyn hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuksen varmistaminen, Keski-uudenmaan soten ja Keski-uudenmaa sote-kuntien HYTE-yhteistyön vahvistaminen ja kuntalaisvaikuttamisen ohjaus mm. yhteisötilojen, osallistuvan budjetoinnin ja avustusten osalta. HYTE-lautakunta edistää vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn (EVA) käyttöönottoa ja hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista. HYTE-lautakunta valitsee vuosittain vuoden Hyvinvoinnin edistäjän.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaa koskevat vuositavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit ovat koko kuntaa koskevissa liitteissä. Käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 ovat liitteenä.    

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • tehdä ehdotuksen kunnanhallitukselle käyttösuunnitelmasta.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • tehdä ehdotuksen käyttösuunnitelmasta esityksen mukaisesti
  • pyytää seuraavaan kokoukseen tarkemman erittelyn käyttösuunnitelmasta. 

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallistuuskoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Edellisessä kokouksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti pyytää tarkemman erittelyn käyttösuunnitelmasta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Merkitään erittely tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.