Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ilmoitus- /muut asiat

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallistuuskoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

  • Ajankohtaiskatsaus Tuusulan ja alueellisista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioista
  • Lausuntopyyntö Tuusulan kehitettävät kiinteistöt, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 3552
  • Lausuntopyyntö Rykmentinpuiston yritysalue, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3544

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta  

  • merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi
  • päätti pitäytyä kaavasta nro 3552 11.6.2019 antamassaan lausunnossa.