Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hanke, tilannekatsaus hankkeen etenemiseen ja linjaukset vuoden 2019 toimenpiteistä Tuusulassa

TUUDno-2019-457

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-alueyksikön ja valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyvään kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyöhön perustettiin vuonna 2016 hanke, johon Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry haki RAY:n projektiavustusta vuosille 2017-2020. Keski-Uudenmaan kunnat tekivät tuolloin Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry:n kanssa aiesopimukset, jonka kohteena oli hankekokonaisuus nimeltään ”Kumppanuudella soteen ja kuntiin”. Hankkeen tavoitteena oli ja on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, lisätä järjestöjen yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä, lisätä kunta-järjestöyhteistyötä, saada järjestöjen osaaminen ja asiantuntemus toimivaksi osaksi sotealueyksikön ja kuntien palvelurakennetta, sekä lisätä kuntalaisten osallisuutta Keski-Uudellamaalla soteuudistukseen liittyvässä päätöksenteossa ja kehittämistyössä.

Hankkeelle myönnettiin rahoitus vuosille 2017-2019 ja käynnissä on hankkeen viimeinen vuosi.

Vuoden 2017 toiminnassa painottui kolme asiaa: osallisuus, kolmannen sektorin keskinäinen yhteistyö ja verkostojen luominen. Hankkeen alkuvaiheen painopisteeksi sovittiin asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden vahvistaminen. Hanke oli mukana käynnistämässä kunnan alueellisia kehittämisverkostoja alkukesästä 2017. Syksyn aikana kontaktoitiin eri alojen yhdistyksiä ja järjestettiin ensimmäiset Tuusulan järjestötreffit. Lisäksi hanke osallistui kunnan LAPE-työryhmään, kunnan järjestämiin työpajoihin ja Keski-Uudenmaan Soten asukasiltoihin.

Tapahtumat 2017:

 • Kehittämisverkostojen käynnistysillat Jokela, Kellokoski ja Hyrylä
 • Lape-työryhmän kokoukset ja alueelliset seminaarit, 6 kpl
 • Hyökkälän koulun oppilaiden osallisuuskartoitus
 • Hyvinvointiseminaarin puheenvuoro ja työpaja
 • Järjestötreffit
 • Osallisuussivuston työpaja

 

Vuonna 2018 hanke keskittyi kunta-järjestöyhteistyön kehittämiseen ja yhdistystoimijoiden osallisuuden lisäämiseen kunnan ja Keusoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja sen kehittämisessä.

Asukkaille suunnatut:

 • Sote-kahvit 22.3., 27.3. ja 15.5.
 • KU-Soten palvelulupaus Minun soteni tarina 3.10.
 • Ikääntyneiden asukasfoorumi 26.10. (IPA-HYTE työryhmä palvelustrategia)

 

Yhdistyksille suunnatut:

 • Järjestötreffit 22.3., 5.9. ja 31.10.
 • Yhdistyksen SOTE-aakkoset -koulutus, Tuusulanjärven Reuma 27.4.
 • Yhdistystoiminnan perusteet -koulutus 20.3. (Vapaaehtoiskoulutuksen erillismoduuli)
 • STEAn pienavustusten hakuklinikka (Tuusula, Jpää, Kva) 27.2.
 • KU-soten alueen kumppanuuksista kiinnostuneille yhdistystoimijoille brändäys-luento ja KU-Soten osallisuusmallin työstäminen 16.4. Hyvinkäällä

 

Työryhmätyöskentelyt:

 • Tuusulan lape-työryhmä
 • Tuusulan hyte-työryhmä (käynnistyminen toisella puoliskolla)
 • Tuusula/Järvenpään omaistoiminnan neuvottelukunta
 • Terveyskylään perustettavan Ikätalon projektiryhmä, KU-soten alueen järjestöedustaja

 

Vuonna 2019 hanke keskittyy muodostamaan järjestöjen hyvinvointia edistävän osaamisen, asiantuntemuksen ja palvelut toimivaksi ja täydentäväksi osaksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja kuntien palvelurakenteita. Yhteistyötä tullaan tekemään kuntien hyvinvointilautakuntien kanssa. Vuoden aikana tullaan myös kokoamaan ja muotoilemaan järjestöjen edustajista koostuvat asiantuntijapoolit Keusoten ja kunnan päätöksenteon tueksi (hyvinvointikertomukset, asiantuntijalausunnot, ennakkovaikutusten arviointi).

Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ja Tuusulan kunta ovat yhteistyössä suunnitelleet hankkeen kolmannen vuoden toteutusta. Esityksenä on, että Tuusulassa hanke osallistuu yhteisöllisen yhteistoimintamallin pilotointiin yhdistysten ja alueellisten kehittämisverkostojen välillä sekä työkalujen kehittämiseen järjestöjen osallistumiseksi hyvinvointisuunnitelman tekemiseen (Järjestötreffit 2019).

Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston kumppanuuskehittäjä Sari Turpeinen vierailee kokouksessa esittelemässä hankkeen etenemistä ja viimeisen vuoden toteutussuunnitelmaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen katsauksen Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hankkeen etenemiseen ja vuoden 2019 toteutussuunnitelman
 • että, Tuusulassa hanke osallistuu yhteisöllisen yhteistoimintamallin pilotointiin yhdistysten ja alueellisten kehittämisverkostojen välillä sekä työkalujen kehittämiseen järjestöjen osallistumiseksi hyvinvointisuunnitelman tekemiseen (Järjestötreffit 2019).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa esittelivät Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry:stä toiminnanjohtaja Saana Sandholm ja kumppanuuskehittäjä Sari Turpeinen.