Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kehitettävät kiinteistöt, asemakaavan muutos, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

TUUDno-2018-1559

Valmistelija

  • Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Kaavoitus on pyytänyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalta lausuntoa Kehitettävät kiinteistöt asemaavasta ja asemakaavan muutoksesta 29.3.2019 mennessä.

Kaavatyön tavoitteena on kehittää kunnan omistamia kiinteistöjä sekä tarkastella niiden tulevaa käyttötarkoitusta. Lisäksi kaavaan on otettu mukaan muutamia keskeisiä kiinteistöjä, joita kunta ei omista. Kohteita on seitsemän ja ne sijaitsevat eri puolilla kuntaa. Tarkoituksena on tutkia kiinteistöjen kehittämistä tapauskohtaisesti ja huomioida kunkin kohteen erityispiirteet ja -tarpeet. Kaavalla ratkaistaan arvokkaiden rakennusten suojelu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

  • merkitsee tiedoksi asian
  • antaa lausunnon 3.4.2019 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.