Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Ilmoitus- /muut asiat

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:

Kaavoitus, lausuntopyynnöt valmisteilla olevista kaavoista
- Högberginhaara 10, asemakaavan laatimishakemus / asemkaavan muutoshakemus
- Kehä IV, osallisuus- ja arvointisuunnitelma
- Pellavamäentie, asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3557
- Kotkantien ja Haukantien katusuunnitelma

Vastaus aloitteeseen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista, valtuusto 11.3.2019 §28 
http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_1132019/Vapaaehtoistoiminnan_organisoiminen_ja_t(10374)

Keski-uudenmaan yhdistysverkosto
Järjestötreffit 25.2.2019, tiedoksi yhteenveto ja seuraavien järjestötreffien teema, muistio ohessa

Päätös

Merkittiin tiedoksi.