Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ikäihmisten, lapsi- ja perheasiainneuvoston sekä vammaisneuvoston toimintasääntöjen päivittäminen

TUUDno-2019-456

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön 12 § Vaikuttamistoimielimet mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Vaikuttamistoimielimet ovat yhteistyöfoorumeita, joiden roolina on varmistaa kohderyhmänsä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vaikuttamistoimielimille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan (eri toimialueiden) toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja kohderyhmän kannalta merkittäviin asioihin.

Vaikuttamistoimielimet edistävät tuusulalaisten oikeuksien toteutumista, kehittävät olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi, nykyinen kausi päättyy 31.5.2019.

Tuusulassa toimivien neuvostojen toimintasääntöjä ei ole tarkastettu uuden hallintosäännön, johtamisjärjestelmän ja organisaatiouudistusten astuttua voimaan. Toimintasääntöjen tarkastus on ajankohtaista myös neuvostojen toimikauden vaihdoksen myötä. Toimintasäännöt on tarkastettava ennen neuvostojen uuden toimikauden käynnistymistä kevään 2019 aikana.

Liitteenä neuvostojen voimassa olevat toimintasäännöt.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiain neuvoston toimintasääntöjen tarkastelun
  • pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista maaliskuun aikana.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • käynnistää ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja lapsi- ja perheasiain neuvoston toimintasääntöjen tarkastelun
  • pyytää neuvostoilta kannanottoja toimintasääntöjen muutostarpeista sekä asianomaisia tahoja nimeämään ehdokkaansa ko. neuvostoon huhtikuun loppuun mennessä.

 

Tiedoksi

ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto, lapsi- ja perheasiain neuvosto