Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ilmoitus- /muut asiat

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:

 • yhteisötilat 
 • hyvinvointikertomuksen yhteenveto
 • Keusoten yhtymävaltuuston seminaari
 • kehitettävät kiinteistöt, asemakaava ja asemakaavan muuosluonnos, kaava nro 3552.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat pöytäkirjat:

 • ikäihmisten neuvoston pöytäkirjat 25.2., 25.3., 29.4., 27.5.
 • lapsi- ja perheasiainneuvoston pöytäkirjat 27.3., 9.5.
 • vammaisneuvoston pöytäkirjat 13.3., 10.4., 15.5.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat kokoukset ja alustavat kokouspaikat: 

 • 27.8. Mäntymäki
 • 24.9. Jokela, Monari
 • 22.10. Riihikallio

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • tutustui yhteisötila Kellotupaan ja kävi keskustelua yhteisötilojen tavoitetilasta
 • merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat, pöytäkirjat ja seuraavien kokouksien ajankohdat
 • lausui kaavasta nro 3552 seuraavaa:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa kiinnittää huomiota kiinteistöjen Prijuutti (Hyrylä) Männistönpuisto (Kellokoski) ja Aattela (Hyrylä) kehittämiseen.

Prijuutin kiinteistöä ollaan kehittämässä vanhan talon ja sen pihapiirin osalta yhteisötaloksi. Prijuutin suunnittelua on tehty osallistuvasti ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta näkee tärkeänä, että osallistuva suunnittelu jatkuu kaavatyön edetessä.  Kaavatyön aikana tulisi alueen asukkaat ja Prijuutti ry sekä mahdolliset muut Prijuutin kehittämisestä kiinnostuneet tahot ottaa mukaan kehittämistyöhön.

Männistönpuiston kiinteistön kehittäminen on käynnistymässä ja sen työn aikana tulisi tutkia yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa mahdollisuudet kehittää vanhasta rakennuksesta kellokoskelaisten yhteisötalo, joka voisi toimia esim. Laivapuiston ja uimarannan tukirakennuksena tai yrittäjä/yhdistysvetoisena saunana ja/tai kahvilana. 

Aattelan kiinteistön osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pitää tärkeänä ettei näkymä Tuusulanjärvelle peity nykyistä enempää.