Muutoksia kunnan viralliseen kuuluttamiseen alkaen 1.4.2020

Kuulutusaika

26.3.2020 - 30.4.2020

Kuulutus

Laki julkisista kuulutuksista kumottiin alkaen 1.1.2020, joten fyysisellä ilmoitustaululla ei ole enää tämän vuoden alusta alkaen ollut samaa roolia kuulutusmenettelyssä, kuin aiemmin. Jos asiakirja on annettava tiedoksi kuulutuksella, julkaistaan kuulutus ja kuulutettava asiakirja ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla.

Fyysinen ilmoitustaulu siirtyy Tuusinfoon

Erityislakeihin ja asetuksiin perustuvissa kuulutuksissa (esim. kaavoituksen ja ympäristökeskuksen) käytetään kuitenkin verkkokuuluttamisen lisäksi edelleen fyysistä ilmoitustaulua, kunnes lakeihin ja asetuksiin on asiaan liittyen tehty päivityksiä.

Kunnanhallituksen päätöksen 2.3.2020 § 77 mukaisesti fyysiselle ilmoitustaululle nähtäville asetettavat kuulutukset pidetään nähtävillä 1.4.2020 alkaen asiakaspalvelu Tuusinfossa, Autoasemankatu 2 (kirjaston ovi).

Verkkokuulutuksille uusi osoite

Kunnassa uudistetaan parhaillaan sähköistä kuuluttamista. Jatkossa kuulutukset julkaistaan samalle sivustolle, johon julkaistaan myös toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset.

1.4.2020 alkaen julkaistavat kuulutukset löytyvät kunnan verkkosivuilta: http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.

30.3.2020 mennessä julkaistut kuulutukset löytyvät vanhalta paikaltaan: www.tuusula.fi/kuulutukset.

Siirtymäaikana, joka kestää noin 1-2 kuukautta, kuulutuksia löytyy kummaltakin sivulta. 


26.3.2020

Yhteisten palveluiden toimialue
kirjaamo